Kleje ms polimer elastyczne.


Idź do treści

MS Polimer ( MS silan )

 


  MS polimery - kleje elastyczne do blach 

MS polimer klejenie blach
Zastosowanie
• elastyczne, zapobiegające trzepotaniu mocowanie metali i tworzyw sztucznych (usztywnienia          płyt, poszycia dachów itd.)
• trwałe, elastyczne łączenie szkła z metalem (do zastosowań w budownictwie,                        
  okrętownictwie, szkutnictwie, pojazdach technologicznych.

• elastyczne mocowanie sklejki drewnianej do metalowego pokładu w przemyśle okrętowym
• elastyczne uszczelnianie szwów i styków na powierzchniach wewnętrznych i / lub zewnętrznych  
   w następujących dziedzinach: karoserie samochodów, wagony kole­jowe, kontenery i                
   konstrukcje metalowe; produkcja maszyn, przemysł elektryczny, przemysł tworzyw sztucznych,    
   klimatyzacja i wentylacja.
                     
                     Główne zalety
• odporność korozyjna złącza,
• brak naprężeń spawalniczych,
• brak odbarwień (stal nierdzewna)
• nie uszkadza pokryć galwanicznych i lakierniczych
• tłumienie drgań
• odporność na obciążenia udarowe.
                   


Przyczepność do podłoża
MS polimery mają dobrą przyczepność do cienkich blach (o powierzchni surowej odtłuszczonej, fosfora­nowanej, cynkowanej elektrolitycznie, cynkowanej na gorąco, chromowanej lub malo­wanej), stali nierdzewnej, mosiądzu, aluminium (surowego, anodowanego lub malowa­nego), szkła, poliamidów, PCW, poliuretanów formowanych wtryskowo, poliestrów, dimerów etylenowo-propylenowych (EPDM), większości mieszanin termoplastycznych (zaleca się przeprowadzanie prób, matowienie powierzchni daje zawsze poprawę przy­czepności). Zależnie od podłoża, czasem może być konieczne zastosowanie gruntowa­nia w celu wytworzenia lub poprawienia przyczepności (jeżeli to będzie potrzebne, do­starczymy niezbędnych informacji).
Ważna informacja:
Przy łączeniu lub uszczelnianiu polimetakrylanu metylu (PMMA), jak np. Plexiglass® lub Perspex®, i poliwęglanów, jak np. Makrolon® lub Lexan®, w stanie naprężonym, może wystąpić pękanie na skutek korozji naprężeniowej. W takich wypadkach
MS polimery
nie powinny być stosowane. Po zastosowaniu odpowiedniej obróbki ma znakomitą przyczepność do PE, PP, PTFE (np. Teflon®). Na podłożach wyżej nie wymienionych należy przeprowadzić próby.
         
Instrukcja użytkowania
Przygotowanie powierzchni : powierzchnie przeznaczone do klejenia powinny być czyste i wol­ne od tłuszczów.
Powłoki malarskie i galwaniczne muszą być w dobrym stanie. Nakładanie : za pomocą pistoletu ręcznego lub na sprężone powietrze.
           
                                       Produkty

Charakterystyka
 
Monoflex MS 611-1

MS 60
Baza chemiczna
 MS polimer
 MS polimer
Reakcja
absorbcja   wilgoci z  powietrza
  absorbcja   wilgoci
         z  powietrza
Konsystencja
pasta
pasta
Twardość Shore'a
50
57-62
Gęstość (g/cm 3 )
ok. 1,40
1,54
Zawartość ciał stałych (%)
100
100
Prędkość utwardzania
ok. 3 mm / 24 h
           2-4mm / 24h
Temperatura pracy (°C)
-30 / +100
-40 / +100
Krótkotrwale
do 120 °C
do 120 °C
Wytrzymałość na rozciąganie (MPa)
2,8
2,2
Wytrzymałość na ścinanie (MPa)
przy rozciąganiu
2,0
-
Opakowania :
310ml 570ml
             290ml
             600ml

            Kolory : transparentny , biały, szary, czarny  ( proszę zapytać e-mailem o dostępnośc z danego asortymentu )
            Twardośc Shore'a  : od 40 do 60  
( proszę zapytać e-mailem o dostępnośc z danego asortymentu )


        >

  MS polimery - silne i słabe strony klejenia jako technologii łączenia blach

.
Silne strony
      Słabe strony
SPAWANIE
NITOWANIE
1. Wytrzymałość - klejenie skutecznie konkuruje ze spawaniem, nitowaniem itp.
2. Odporność na zmęczenie - wielokrotnie większa ilość cykli bez uszkodzenia.
3. Możliwość łatwego naklejania cienkich blach na grube, sztywne podłoże, także niemetalowe.
4. Złącze klejowe nie powoduje korozji bimetalicznej.
5. Nie wprowadza naprężeń.
6. Nie narusza się struktury łączonych materiałów.
7. W złączu klejowym pod obciążeniem naprężenia są równomiernie rozłożone - nie ma zjawiska koncentracji naprężeń.
8. Wytrzymałość na uderzenia i wibracje.
9. Poprawia sztywność złącza.
10. Wyciszenie konstrukcji i tłumienie drgań.
11 .Konstrukcja klejona jest lżejsza niż wykonana inną                          technologią.      
12.Estetyka - może być końcowym etapem obróbki, po
pokryciu blach lakierami lub jako część procesu
      malowania proszkowego.
13.Estetyka - kompensacja nierówności podłoża.
14.Szczelność - klejenie spełnia wymagania szczelności
     bez szkody dla swojej podstawowej funkcji.
15.Uproszczenie konstrukcji - można uzyskiwać bardziej
     złożone kształty przy mniejszym nakładzie pracy.
16.Nie wymaga dodatkowych zabiegów obróbczych.
1. Szkodliwość substancji chemicznych powoduje konieczność stosowania zabezpieczeń ochronnych.
2. Przygotowanie powierzchni - odtłuszczanie, trawienie są często uważane za uciążliwe operacje.
3. Czas wiązania - jest niewątpliwie rygorem, który należy uwzględnić w projektowaniu procesu technologicznego (pola odkładcze). Niemniej klejenie okazuje się mniej pracochłonne niż wiele tradycyjnych technologii (np. spawanie wymaga sporych nakładów czasowych drogiej robocizny, itd.).
4. Brak "dociągnięcia".
1. Korozja.
2. Zniszczenie powłok galwanicznych i lakierniczych.
3. Brak estetyki -nadpalenia,
odkształcenia termiczne.
4. Wymaga szlifowania
spoin.
5. Konieczne czyszczenie pokrytych tlenkiem powierzchni.
6. Wymaga równego podłoża - brak kompensacji nierówności.
7. Naprężenia.
8. Brak odporności zmęczeniowej.
9. Kłopoty ze spawaniem cienkie / grube.
1. Korozja.
2. Inwazja w powłoki lakiernicze i galwaniczne.
3. Brak szczelności.
4. Estetyka ? Jeśli ktoś lubi rzędy nitów ....
5. Pracochł onność.
6. Umiarkowana sztywność.
7. Ciężar konstrukcji.
8. Wymaga równego podłoża - brak kompensacji nierówności.
9. Brak odporności zmęczeniowej.

Nasze dane odpowiadają aktualnemu stanowi rozwoju chemii i techniki; nie pretendują one do całkowitej kompletności. Najlepszym zabezpieczeniem przeciwko możliwym błędom, za które nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności, jest przeprowadzenie własnych doświadczeń. W ten sposób zmienne dane, zależne od zastosowania, sposobu pracy i materiałów, uzyskają każdorazowe potwierdzenie w konkretnych warunkach.
Powrót do treści | Wróć do menu głównego