Kleje cyjanoakrylowe


Idź do treści

  Kleje cyjanoakrylowe

Kleje cyjanoakrylowe  to szczególna rodzina klejowa. Są wolne od rozpuszczalników i prawie zawsze są przeźroczyste. Posiadają konsystencję od rzadkich cieczy aż po gęste lub galaretowate masy. Stosuje się je do bardzo małych szczelin, max. do 0,15 mm. Cyjanoakryle reagują poprzez wilgoć zawartą w powietrzu i wyróżniają się bardzo krótkim czasem reakcji. Dlatego czasem nazywa się je klejami sekundowymi.

Odporność na temperatury -30°C do +100°C. (poprzez dodanie odpowiedniego stabilizatora można uzyskać wytrzymałość do +120°C).


Kleje cyjanoakrylowe uzyskują  mocne połączenia na: stali, aluminium, tworzywach sztucznych: PMMA, ABS, polistyrol, NBR, Butyl, EPDM, SBR), PCV twardym, skórach, drewnie. Z powodu szybkiej reakcji kleje CA należy używać tylko do klejenia małych powierzchni. Stosowane są do produkcji sprzętu domowego, kasetonów, obudów z tworzyw sztucznych, samochodów, głośników i innego sprzętu elektronicznego. Używane są również do remontów i napraw różnych elementów. Osiągają wytrzymałość na ścinanie - od ok. 7 do 20 N/mm
2 .

Wadą tych klejów jest ostry zapach - szczególnie odczuwalny przy zmniejszonej wilgotności powietrza. Obecnie producenci rozwijają coraz nowsze generacje klejów, na większe szczeliny oraz systemy bezzapachowe, a także nie powodujące powstawania nalotów na połączeniach klejowych.


Zastosowanie: Klejenie drobnych elementów metalowych, z gumy i tworzyw sztucznych, klejenie O-ringów, łączenie drobnych elementów ze stali i metali kolorowych, naprawy drobnych elementów z tworzyw sztucznych.

Połączenia są odporne na oleje i paliwa, słabiej na wilgoć, zwłaszcza w podwyższonych temperaturach. Tym niemniej zajmują poważne miejsce w przemyśle ze względu na łatwość wykonania i szybkość uzyskiwania wytrzymałości ręcznej - w ciągu kilku, kilkudziesięciu sekund.
Kleje cyjanoakrylowe CE 10-3

Przygotowanie powierzchni przeznaczonych do klejenia.

Powierzchnie powinny być suche, czyste od kurzu, oleju i smaru oraz innych zanieczyszczeń. Środki separujące muszą zostać usunięte z powierzchni płyt z tworzyw sztucznych. Do odtłusz­czania powierzchni zaleca się stosować Cleaner UL, użyć można także innych środków myją­cych (np. izopropanol, etanol lub aceton). Powierzchnie elementów wykonanych z tworzyw uni­polarnych (PE, PP, PTFE, PA itp.), które są z natury trudnosklejalne, przed klejeniem wymagają specjalnego traktowania. W wielu przypadkach wystarczające może być zastosowanie primera
CAP1.

Stosowanie.

Zwykle kleje cyjanoakrylowe Monolith nakłada się w postaci kropel lub wstęg na jedną z po­wierzchni. Zaraz po tym nie zwilżona powierzchnia powinna być dociśnięta i prawidłowo umiej­scowiona. Po krótkim docisku, w przeciągu kilku sekund następuje polimeryzacja. W praktyce nakładanie kleju w postaci kropel sprawdziło się jako jedna z najbardziej użytecz­nych metod: zależnie od wielkości klejonych elementów nakłada się równomiernie jedną lub kil­ka kropel kleju na jedną z klejonych części. Następnie poprzez dociśnięcie drugiej części uzy­skuję się cienką warstwę kleju. Proces utwardzania zachodzi natychmiast po złączeniu części. Inną zaletą, oprócz szybkości i prostoty pracy, jest obniżone zużycie kleju. Poprzez użycie spe­cjalnych, wykonanych z polietylenu buteleczek z końcówkami dozującymi lub urządzeń dozują­cych, bardzo łatwo podawać optymalną ilość kleju w procesach seryjnej produkcji przemysło­wej.

Utwardzanie.

Grubość warstwy kleju nigdy nie powinna przekraczać 0,2mm. Grubsza warstwa powoduje tyl­ko spowolnienie utwardzania. Aby wypełnić większe nierównomierności pasowania, należy użyć kleju o większej lepkości lub w postaci pasty. Im grubsza warstwa kleju, tym mniej kom­pletny jest proces polimeryzacji. Czas utwardzania zależy również od chemicznego charakteru powierzchni klejonych materiałów. Powierzchnie kwaśne wydłużają czas sieciowania, zasadowe zaś przyspieszają polimeryzację klejów cyjanoakrylowych. Powierzchnie materiałów, które re­agują z kwasami, mogą nie tylko opóźnić utwardzanie, ale nawet czasem w ogóle do niego nie dopuścić.

Kleje cyjanoakrylowe Monolith ®
Klej cyjanoakrylowy CE 10-3

Zastosowanie:

Doskonały w klejeniu elastomerów (naturalna lub syntetyczna guma) i tworzyw sztucznych. 
Szczególne cechy tego kleju to dobre własności zwilżające, dobra płynność i maksymalnie szybkie wstępne utwardzanie. Spojenia wykonane tym kle­jem są szczególnie odporne na czynniki klimatyczne i starzenie. Skład chemiczny czyni go odpornym na większość dodatków elastomerowych. Szczególnie przydatny do wykonywania nietypowych uszczelek O-ringowych i kształtek wykonanych z elastomerów i gumy litej lub porowatej.
Kolor Lepkość Czas utwardzania [sek.] Wytrzymałość
na ścinanie
Odporność
termiczna
Baza mPa·s Metal (stal) Guma (EPDM) Plastik (ABS) Drewno (buk) Stal [N/mm2] °C
bezbarwny
Ethylester
12-18 18-28 1-3 2-4 >60 11-20 -55 / +95

Klej cyjanoakrylowy CE 15-3

Zastosowanie:

Dobrze sprawdza się w klejeniu EPDM. Utwardza się bardzo szybko, a połączenie jest odporne nastarzenie i warunki atmosferyczne. 
Kolor Lepkość Czas utwardzania [sek.] Wytrzymałość
na ścinanie
Odporność
termiczna
Baza mPa·s Metal (stal) Guma (EPDM) Plastik (ABS) Drewno (buk) Stal [N/mm2] °C
bezbarwny
Ethylester
15-30 20-35 1-3 3-5 >60 11-20 -55 / +95
Klej cyjanoakrylowy CE 40-3

Zastosowanie:

Doskonały w szybkim klejeniu tworzyw sztucznych. Uzyskano bardzo dobre wyniki w komorze starzeniowej przy łączeniu materiałów elastycznych. Połączenie jest odporne na starzenie i na wibracje.
Po zastosowaniu primera CAP uzyskuje się dobre efekty w łączeniu polietylenu (PE), polipro-pylenu (PP), i PTFE oraz innych trudnych w łączeniu tworzyw sztucznych.

 Do precyzyjnego dozowania, ulepszone płynięcie. Średnia lepkość tego łatwo płynnego kleju pozwala na wypełnienie drobnych nierówności łączonych plastyków i elastomerów. Klej ten jest zaliczany do grupy uniwersalnych, dobrze klei uszczelki, tworzy­wa, metale. Wykazuje dużą odporność na wiele czynników atmosferycznych.
Kolor Lepkość Czas utwardzania [sek.] Wytrzymałość
na ścinanie
Odporność
termiczna
Baza mPa·s Metal (stal) Guma (EPDM) Plastik (ABS) Drewno (buk) Stal [N/mm2] °C
bezbarwny
Ethylester
160-240 20-35 2-4 2-4 >60 12-22 -55 / +95


Klej cyjanoakrylowy CE 60-3

Zastosowanie:

Łączy metale, elastomery, tworzywa sztuczne, równieżmateriały porowate, jak drewno, korek, skórę. Szczególnie nadaje się do klejenia materiałów o różnych współczynnikach rozszerzalności cieplnej. Klej nie tworzy „nitek".
Kolor Lepkość Czas utwardzania [sek.] Wytrzymałość
na ścinanie
Odporność
termiczna
Baza mPa·s Metal (stal) Guma (EPDM) Plastik (ABS) Drewno (buk) Stal [N/mm2] °C
bezbarwny
Ethylester
900-1400 50-70 aluminium <10 8-12 poliwęglan >60 >25 AL -30 / +80


Klej cyjanoakrylowy CE 90-3

Zastosowanie:

Żel, co pozwala na stosowanie go na pionowych powierzchniach ( nie spływa -własciwości tiksotropowe ).
Szczególne zalety: nie ciągnie się przy stosowaniu z tuby, nie ścieka, nawet gdy jest nakła­dany na powierzchnie pionowe, wypełnia szczeliny i ma dobrą przyczepność do metali, plastyków i ela­stomerów. Może być stosowany do materiałów poro­watych
.

Kolor Lepkość Czas utwardzania [sek.] Wytrzymałość
na ścinanie
Odporność
termiczna
Baza mPa·s Metal (stal) Guma (EPDM) Plastik (ABS) Drewno (buk) Stal [N/mm2] °C
bezbarwny
Ethylester
8000-15000
tiksotrop
50-90 10-14 13-19 >80 8-17 -55 / +95


Klej cyjanoakrylowy  CX 16-5

Zastosowanie:

Klejenie porowatych i wchłaniających materiałów, takich jak skóra, papier i drewno. Ultra szybki w klejeniu elastomerów ( naturalna lub syntetyczna guma ) i tworzyw sztucznych, a także innych powszechnych materiałów.
Utwardza się bardzo szybko, w ciągu sekund a połączenie jest odporne na starzenie. Zalecany jest do użycia na elementach dobrze dopasowanych i gładkich, równych powierzchniach.
Kolor Lepkość Czas utwardzania [sek.] Wytrzymałość
na ścinanie
Odporność
termiczna
Baza mPa·s Metal (stal) Guma (EPDM) Plastik (ABS) Drewno (buk) Stal [N/mm2] °C
bezbarwny
Ethylester
17-22 5-20 2-5 2-7 - 20 -55 / +80

Klej cyjanoakrylowy CX 40-3

Zastosowanie: 

jak CX 70-3, o niższej lepkości.
Częściowo elastyczny . Klejenie materiałów o różnych współczynnikach rozszerzalności cieplnej. Połączenie jest odporne na starzenie i nawibracje. Klejenie tworzyw sztucznych i metali.

Monolith® CX 40-3 jest doskonały w szybkim klejeniu tworzyw sztucznych. Uzyskano bardzo dobre wyniki w komorze starzeniowej przy łączeniu materiałów elastycznych. Nadaje się znakomicie do klejenia materiałów gdzie złącze jest poddane dynamicznym obciążeniom oraz zmiennym temeraturom, a także gdy jest ono wystawione na działąnie wilgoci i wody. Połączenie jest odporne na starzenie i na wibracje.
Po zastosowaniu podkładu CAP uzyskuje się dobre efekty w łączeniu polietylenu (PE), polipro-pylenu (PP), i PTFE oraz innych trudnych w łączeniu tworzyw sztucznych.

Kolor Lepkość Czas utwardzania [sek.] Wytrzymałość
na ścinanie
Odporność
termiczna
Baza mPa·s Metal (stal) Guma (EPDM) Plastik (ABS) Drewno (buk) Stal [N/mm2] °C
czarny modyfikowany
Ethylester
240-360 40-65 3-6 5-9 >60 12-22 -55 / +130

Klej cyjanoakrylowy CX 70-3

Zastosowanie:

Częściowo elastyczny. Klejenie materiałów o różnychwspółczynnikach rozszerzalności cieplnej. Połączenie jest odporne na starzenie i nawibracje. Klejenie tworzyw sztucznych i metali.

Klej o kolorze czarnym o dużej lepkości. Charakte­ryzuje się wolnym utwardzaniem, lecz jest odporny na udary i wysokie temperatury (do 140°C). Jest stosowany do estetycznych połączeń o dużych parametrach wytrzymałościowych.
Monolith® CX 70-3 jest doskonały w szybkim klejeniu tworzyw sztucznych. Uzyskano bardzo dobre wyniki w komorze starzeniowej przy łączeniu materiałów elastycznych. Nadaje się znakomicie do klejenia materiałów o różnych współczynnikach rozszerzalności cieplnej. Połączenie
jest odporne na starzenie i na wibracje.
Po zastosowaniu podkładu CAP uzyskuje się dobre efekty w łączeniu polietylenu (PE), polipro-pylenu (PP), i PTFE oraz innych trudnych w łączeniu tworzyw sztucznych.
Kolor Lepkość Czas utwardzania [sek.] Wytrzymałość
na ścinanie
Odporność
termiczna
Baza mPa·s Metal (stal) Guma (EPDM) Plastik (ABS) Drewno (buk) Stal [N/mm2] °C
czarny modyfikowany
Ethylester
1900-2900 50-80 9-12 7-13 >40 16-28 -55 / +140


Klej cyjanoakrylowy CM 30-3

Zastosowanie:

Klejenie metali oraz metali z elastomerami.
Uniwersalny klej w grupie CM. Normalnie utwar­dzający się, łatwo płynny i z właściwościami dobre­go przylegania do metali. Klejenie metali między sobą i z elastomerami.
Kolor Lepkość Czas utwardzania [sek.] Wytrzymałość
na ścinanie
Odporność
termiczna
Baza mPa·s Metal (stal) Guma (EPDM) Plastik (ABS) Drewno (buk) Stal [N/mm2] °C
bezbarwny modyfikowany
Ethylester
60-100 20-60 6-12 - nie zalecany
10-28 -55 / +95

Klej cyjanoakrylowy CA 20-3

Zastosowanie:

Bez zapachu, bez nalotu. Zalecany do klejenia delikatnych tworzyw przy wysokich wymaganiach ( estetyka połączeń )
Klej charakteryzujący się brakiem zapachu i dymie­nia. Podstawowa zaleta to brak osadów spolimeryzowanego kleju na łączonych powierzchniach. Chętnie stosowany przez niektórych producentów biżuterii z bursztynu i srebra.
Szczególnie zalecany do klejenia delikatnych tworzyw przy wysokich wymaganiach. Inna zaleta to brak wykwitów wokół miejsca klejonego, stąd wysoka estetyka połączeń.
Kolor Lepkość Czas utwardzania [sek.] Wytrzymałość
na ścinanie
Odporność
termiczna
Baza mPa·s Metal (stal) Guma (EPDM) Plastik (ABS) Drewno (buk) Stal [N/mm2] °C
bezbarwny
Aloksyester
45-80 35-70 4-7 14-17 >60 8-18 -30 / +70

Klej cyjanoakrylowy CA 60-3

Zastosowanie:

Monolith® CA 60-3 to klej ogólnego stosowania o słabym zapachu, nie powoduje dymienia.
Szczególnie zalecany do klejenia delikatnych tworzyw przy wysokich wymaganiach. Inna zaleta: brak wykwitów wokół miejsca klejonego, stąd wysoka estetyka połączeń. Dzięki wysokiej lepkości ma zdolność do wypełniania większych szczelin w porównianiu do kleju CA 20-3.
Kolor Lepkość Czas utwardzania [sek.] Wytrzymałość
na ścinanie
Odporność
termiczna
Baza mPa·s Metal (stal) Guma (EPDM) Plastik (ABS) Drewno (buk) Stal [N/mm2] °C
bezbarwny
Aloksyester
800-1200 45-70 13-20 19-22 >70 8-18 -30 / +70

 


Primer CAP-3 ( aktywator do powierzchni trudnosklejalnych )

Aktywator powierzchni ma­teriałów trudnosklejalnych jak np. polietylen, polipro­pylen i silikon. Powierzch­nia pokryta aktywatorem musi doknładie wyschnąć przed naniesieniem kleju (czas schnięcia ok. 1 min.).
CAP-3 jest zalecany przy klejeniu unipolarnych materiałów takich jak: Polietylen (PE), Polipro-pylen (PP), Polioksymetylen (POM), silikon oraz termoplastyczne elastomery (TPE) przy użyciu klejów cyjanoakrylowych Monolith.
CAP-3 zmienia napięcie powierzchniowe, ułatwiając późniejsze klejenie.


Korzyści, jakie wiążą się z zastosowaniem CAP-3 to:

• wysoka wytrzymałość połączenia materiałów, których sklejenie do tej pory było niemożliwe,
• szybkie i łatwa w użyciu metoda wspomagająca klejenie,
• wyższa elastyczność w doborze materiałów.Zakres stosowania, uwagi i zalecenia technologiczne

Kleje cyjanoakrylowe są stosowane szczegól­nie do łączenia małych, dobrze dopasowa­nych części, stąd szerokie zastosowanie w masowej  produkcji elementów elektrycz­nych, elektronicznych, przyrządów pomiaro­wych i sterujących, narzędzi, elementów z tworzyw i gumy, zegarków i  elementów optycznych.

Stosowane są w różnych przemysłach jak metalowy, maszynowy, samochodowy, stocz­niowy, lotniczy itd.

Kleje cyjanoakrylowe są jedną z ważniej­szych technik montażowych.


Posiadają zdolność łączenia się z materiałami wybuchowymi.


Na wytrzymałość spoiny cyjanoakrylowej mają wpływ: wilgotność, temperatura, szero­kość zakładki, grubość szczeliny, warunki otoczenia i  rodzaj klejonych materiałów.


Najlepsze wyniki wytrzymałościowe uzysku­je się, klejąc w temperaturze 20-30°C.


Im cieńsza warstwa kleju tym krótszy czas utwardzania i wyższa wytrzymałość.
  Grubość warstwy nie powinna przekroczyć 0,2mm.


Spoiny cyjanoakrylowe na ogół są odporne na wodę, nie zaleca się ich jednak w przypad­ku stałego zanurzenia pod wodą.


Spoiny cyjanoakrylowe nie powinny mieć kontaktu z acetonem i z octanem etylu.Kleje cyjanoakrylowe


 Zobacz również artykuł  : " Zalety i zakres stosowania klejów cyjanoakrylowych "


Powrót do treści | Wróć do menu głównego