Kleje cyjanoakrylowe zastosowanie.


Idź do treści

Zalety klejów cyjanoakrylowych


                        

 •  Duża wydajność - w porównaniu z innymi , zużycie klejów cyjanoakrylowych wynosi zaledwie od pojedynczej kropli do kilku kropli  
     na jedno połączenie, a średnio z l g kleju można uzyskać 80 kropli.
     Przy
zastosowaniu odpowiednich systemów dozujących kleje cyjanoakrylowe mogą być bardzo ekonomicznym rozwiązaniem.

•   Będąc klejami jednoskładnikowymi, nie wymagają mieszania.


•   Utwardzają się w czasie kilku lub kilkunastu sekund bez dodatkowych czynności.

•   Dzięki szybkiemu utwardzaniu sklejone części mogą być bezzwłocznie poddawane następnym operacjom montażowym i nie wymagają
     dodatkowych powierzchni składowych na czas utwardzania.

•    Kleją szybko, czysto i bezpiecznie różnorodne materiały.

•    Mogą być używane jako metoda mocowania. Skracają czas i często umożliwiają dużą precyzję montażu.

•    Seria klejów CX (specjalne, wzmocnione) została stworzona do odpowiedzialnego klejenia złącz, pracujących w bardzo wymagających
      warunkach technicznych i środowiska.

•    Seria klejów CA, o słabym zapachu, pozwala na uzyskiwanie estetycznych połączeń, bez białych wykwitów wokół spoiny.

•    Seria CM jest desygnowana głównie do klejenia metali ze sobą oraz metali z elastomerami.

•    Monolith CE 90-3 - klej w postaci żelu (tikso-tropowy) umożliwia nanoszenie kleju na powierzchnie pionowe - nie spływa.

Zakres stosowania, uwagi i zalecenia technologiczne

•    Spoiny cyjanoakrylowe nie powinny mieć kontaktu z acetonem i z octanem etylu. W innych przypadkach należy pytać                                            najbliższego przedstawiciela  sieci NTR lub wykonać odpowiednie próby.

•    Przy szczególnie ostrych wymaganiach należy spoinę pokryć powłoką ochronną, zabezpieczającą przed działaniem 
      stężonych chemikaliów.

   Kleje cyjanoakrylowe są stosowane szczególnie do łączenia małych, dobrze dopasowanych części, stąd szerokie zastosowanie 
     w masowej produkcji elementów elektrycznych, elektronicznych, przyrządów pomiarowych i sterujących, narzędzi, 
     elementów z tworzyw i gumy,  zegarków i elementów optycznych.

•    Stosowane są w różnych przemysłach jak metalowy, maszynowy, samochodowy, stoczniowy, lotniczy itd.

•    Kleje cyjanoakrylowe są jedną z ważniejszych technik montażowych.

•    Posiadają zdolność łączenia się z materiałami wybuchowymi.

•    Na wytrzymałość spoiny cyjanoakrylowej mają wpływ: wilgotność, temperatura, szerokość zakładki, grubość szczeliny,        
     warunki otoczenia i rodzaj klejonych materiałów.

•    Najlepsze wyniki wytrzymałościowe uzyskuje się, klejąc w temperaturze 20-30°C.

•    Im cieńsza warstwa kleju tym krótszy czas utwardzania i wyższa wytrzymałość. Grubość warstwy nie powinna przekroczyć 0,2 mm.

•    Spoiny cyjanoakrylowe na ogół są odporne na wodę, nie zaleca się ich jednak w przypad ku stałego zanurzenia pod wodą.

Tym, którzy dokonują wyboru kleju cyjanoakrylowego między klejem MONOLITH a innymi markami, radzimy mieć na uwadze, że:

•    kleje cyjanoakrylowe MONOLITH są poddawane surowym procedurom jakościowym, a w tym 3-krotnej destylacji 
     i  osiągają 99-procentową czystość.

•    kleje cyjanoakrylowe MONOLITH reprezentują najwyższą jakość.

•    procedury produkcyjne gwarantują, że wszystkie partie klejów cyjanoakrylowych MONOLITH posiadają powtarzalne parametry
     techniczne  - idealnie nadają się do zastosowań w produkcji seryjnej, w instalacjach automatycznych i półautomatycznych.   

•    kleje cyjanoakrylowe MONOLITH posiadają etykiety i dokumentację w języku polskim.
Powrót do treści | Wróć do menu głównego