Kleje epoksydowe


Idź do treści

Kleje epoksydowe


Kleje epoksydowe są to kleje opracowane na bazie polimerowych żywic epoksydowych. Zalicza się je do grupy klejów konstrukcyjnych dzięki ich właściwościom, umożliwiającym uzyskiwanie połączeń elementów konstrukcji o wytrzymałościach odpowiadających tradycyjnym łączeniom mechanicznym. Kleje te nie wnikają głęboko w strukturę materiału, ale odznaczają się znacznym powinowactwem chemicznym z klejonymi materiałami. Warstwa utwardzonej spoiny jest bardzo odporna mechanicznie i dlatego stosuje się takie kleje do materiałów trudnosklejalnych, o bardzo „gęstej” strukturze, jak metale czy szkło, których nie łączą kleje głębokope­netrujące, np. kleje rozpuszczalnikowe.

Kleje epoksydowe występują w postaci jedno lub dwuskładnikowej.

 

Kleje epoksydowe znajdują zastosowanie w klejeniu:

 • stali węglowych,
 • różnych stali stopowych,
 • stali nierdzewnych,
 • aluminium,
 • metali kolorowych,
 • większości twardych tworzyw sztucznych, w tym poliamidów,
 • ceramiki,
 • szkła,
 • elementów kamiennych,
 • drewna,

  a także, po przeprowadzeniu prób,

 • do klejenia wielu innych materiałów niestandardowych.
Kleje epoksydowe Monolith

Kleje epoksydowe MONOLITH umożliwiają klejenie wszystkich wyżej wymienionych materiałów jednorodnych, a także klejenie kombinacji tych materiałów, po uwzględnieniu w technologii klejenia ich specyficznych odmienności, jak np. różne współczynniki rozszerzalności cieplnej, różne gęstości materiałów, a więc różne stopnie adhezji, różne jakości i stany powierzchni klejonych. Odmienności te pokonuje się poprzez dobór właściwego kleju do warunków pracy złącza i elementów łączonych, odpowiednie przygotowanie powierzchni, jej właściwe odtłuszczenie oraz zastosowanie właściwej dla danego połączenia technologii klejenia, dobór odpowiedniej warstwy, grubości i kształtu spoiny.

 

 

 

Klej epoksydowy EP 2501-1

Charakterystyka:

Monolith® EP 2501-1 to dwuskładnikowy klej na bazie żywicy epoksydowej, utwardzający się przez reakcję chemiczną na przeźroczyste tworzywo sztuczne. Czas utwardzania zależy od temperatury otoczenia i temperatury substratów. Przez podwyższenie temperatury można te czasy skrócić; niska temperatura opóźnia ten proces. Czas utwardzania nie zależy od głę­bokości ani grubości szczeliny, ale jest związany z ilością materiału: duża ilość materiału utwardza się szybciej ze względu na egzotermiczny charakter reakcji. Monolith® EP 2501-1 nie zawiera rozpuszczalników, izocyjanianów, silikonów i PCV oraz nie ma praktycznie zapachu. Wykazuje dobrą przyczepność do wielu podłoży bez gruntowa­nia. Ma niską lepkość i dobrze wypełnia szczeliny.

Zastosowanie:  

Przeźroczysty, może być z powodzeniem stosowany do klejenia szkła, poliwęglanu, PCV i innych twardych przeźroczystych tworzyw sztucznych.
Do klejenia metali, ceramiki, kamienia, drewna.
Jako zalewa montażowa w elektronice, zwłaszcza tam, gdzie elementy ze względów technicznych lub estetycznych muszą być widoczne.


Kolor/Konsystencja
Lepkość
Proporcja mieszania(objętościowo)
Odporność termiczna
Maks. szczelina
Wytrzymałość na ścinanie
Czas przydatności po zmieszaniu
Czas osiągnięcia wytrzymałości wstępnej
Czas osiągnięcia wytrzymałości końcowej

przezroczysty/syrop
[Pa·s]
                       A: 10 B: 7
A:B                           1:1
[°C]                              -
[mm]
                       < 2 mm
[N/mm2]                   25
[min.]                        3-4
w temp. pok.              <10min.
w temp. pok.              72 godz.

Klej epoksydowy EP 2501-1


Klej epoksydowy EP 2507-1

Charakterystyka :

Monolith® EP 2507-1 jest ogólnego stosowania, dwuskładnikowym klejem epoksydowym o średniej lepkości. Może być stosowany tam, gdzie wymaga

się wytrzymałego, trwałego złącza, odpornego na warunki środowiska i środki chemiczne. Posiada bardzo dobrą adhezję do przygotowanych powierzchni

metali, gumy i wielu innych materiałów.


Właściwości i zalety kleju Monolith® EP 2507-1:


- Trwałość - przenosi obciążenia równe lub większe niż same materiały klejone.
- Przyjazny dla środowiska - nie zawiera rozpuszczalników, niepalny i praktycznie bez zapachu.
- Odporny na warunki zewnętrzne - odporny na wilgoć, promieniowanie słoneczne, spray solny i cykle termiczne.
- Odporność termiczna - wytrzymuje temperatury od -34 do +121°C.
- Odporność chemiczna - odporny na rozcieńczone kwasy i zasady, rozpuszczalniki, oleje i smary.
- Zmienny czas utwardzania - klej utwardza się w temperaturze pokojowej, lecz można je przyspieszyć poprzez ogrzanie spoiny.
- Znakomite właściwości inżynieryjne - mały skurcz, niska absorpcja wody.

Zastosowanie:

Klej o konsystencji syropu, przeznaczony do klejenia przygotowanych metali, przygotowanej gumy, poliuretanu, drewna, ceramiki i tworzyw sztucznych. Złącza odporne na duże obciążenia mechaniczne.
Kolor/Konsystencja
Lepkość
Proporcja mieszania(objętościowo)
Odporność termiczna
Optymalna szczelina
Wytrzymałość na ścinanie
Czas przydatności po zmieszaniu
Czas osiągnięcia wytrzymałości wstępnej
Czas osiągnięcia wytrzymałości końcowej

przezroczysty/syrop
[Pa·s]
                 A: 10-18 B:20-45
A:B                           1:1
[°C]                        -34 do +121
[mm]
                       0,5mm
[N/mm2]                   17,1
[min.]                        60-120
w temp. pok.               8-16 godz.
w temp. pok.             28-48 godz.
Klej epoksydowy EP 2510-1

Charakterystyka :

Monolith® EP 2510-1 jest dwuskładnikowym, pastowatym klejem epoksydowym odpornym na podwyższone temperatury.

Właściwości i zalety kleju Monolith® EP 2510-1:


- Trwałość
- przenosi obciążenia równe lub większe niż same materiały klejone.
- Przyjazny dla środowiska - nie zawiera rozpuszczalników, niepalny i praktycznie bez zapachu.
- Odporny na warunki zewnętrzne - odporny na wilgoć, promieniowanie słoneczne, spray solny i cykle termiczne.
- Wysoka odporność termiczna - wytrzymuje temperatury od -40 do +204°C; wytrzy­muje wygrzewanie w temperaturze do 204°C, wytrzymuje      
  odgazowanie w temperaturze do 107°C. Dla połączeń pracujących w wysokich temperaturach jest dedykowana spe­cjalna wersja HT (10°C-204°C).

- Odporność chemiczna - odporny na rozcieńczone kwasy i zasady, rozpuszczalniki, oleje i węglowodory; procesy antykorozyjne (w tym fosforowanie i
  powłoki ELPO -e-coat) nie wpływają na klej ani jego wytrzymałość.

- Znakomite właściwości inżynieryjne - mały skurcz, niska absorpcja wody.

Zastosowanie:

Klej konsystencji pasty, przeznaczony do klejenia przygotowanych metali, przygotowanej gumy, poliuretanu i tworzyw sztucznych. Doskonale nadaje się do klejenia SMC bez specjalnego przygotowania powierzchni. Odporny na duże obciążenia mechaniczne, nadaje się do mocowania paneli karoserii i spoilerów w przemyśle samochodowym, w montażach tłumiących wibracje. Wysoka odporność termiczna.

Kolor/Konsystencja
Lepkość
Proporcja mieszania(objętościowo)
Odporność termiczna
Optymalna szczelina
Wytrzymałość na ścinanie
Czas przydatności po zmieszaniu
Czas osiągnięcia wytrzymałości wstępnej
Czas osiągnięcia wytrzymałości końcowej
szara nieprzeźroczysta masa
[Pa·s]
 A: 400-820 B: 230-690
A:B      1:1 , wersja HT 1,5:1
[°C]  -40 +150 wersja HT             
[mm]
                       0,5 mm
[N/mm2]                   32
[min.]                       30-60
w temp. pok.             6-8 godz.
w temp. pok.             24 godz.

Klej epoksydowy Ep 2510-1


Klej epoksydowy EP 2579-1

Charakterystyka:

Monolith® EP 2579-1 jest utwardzalnym na zimno 2-składnikowym klejem epoksydowym, do którego wchodzi żółto-szara żywica epoksydowa
(składnik B) i niebiesko-szary utwardzacz (składnik A). Punkt zapłonu - powyżej +100°C.

Połączenia klejone Monolith® EP 2579-1 odznaczają się dobrą wytrzymałością na ścinanie z rozciąganiem oraz dobrą odpornością na temperaturę i wilgoć. Klej dobrze wypełnia szczelinę spojenia. Podobne lepkości, własności płynięcia i ciężar właściwy obu składników umożliwiają łatwą obróbkę w urządzeniachd ozujących i mieszalnikach. Monolith® EP 2579-1 ma dość wy­soką lepkość i można go nakładać na pionowych powierzchniach.

Zastosowanie:

Klejenie metali, także kolorowych, szczególnie aluminium i miedzi, twardych tworzyw sztucznych, drewna, szkła i materiałów ceramicznych. Klej ten sprawdził się w mocowaniu wykładzin do obrabiarek, a także w przyklejaniu listew i kątowników metalowych na krawędziach ramp, schodów itp.

Kolor/Konsystencja
Lepkość
Proporcja mieszania(objętościowo)
Odporność termiczna
Maks. szczelina
Wytrzymałość na ścinanie
Czas przydatności po zmieszaniu
Czas osiągnięcia wytrzymałości wstępnej
Czas osiągnięcia wytrzymałości końcowej

beżowa pasta
[Pa·s]
                    A: 100 B: 140
A:B                           1:1
[°C]                           -55 +100
[mm]
                       < 3 mm
[N/mm2]                   15
[min.]                        60
w temp. pok.              -
w temp. pok.              24 godz.

Klej epoksydowy Ep 2579-1

Klej  SE 105-1 ( modyfikowana hybryda epoksydowa)

Charakterystyka:

Monolith® SE 105-1 jest dwuskładnikowym klejem na bazie modyfikowanej hybrydy epok­sydowej, utwardzającym się przez reakcję chemiczną na elastyczną masę. Czas utwardzania zależy od temperatury. Czas utwardzania nie zależy od głębokości ani grubości szczeliny. Przez podwyższenie temperatury można te czasy skrócić; niska temperatura opóźnia ten proces. Klej SE 105-1 nie zawiera rozpuszczalników, izocyjanianów, silikonów i PCW oraz nie ma praktycznie zapachu. Wykazuje dobrą przyczepność do wielu podłoży bez gruntowania i jest łatwy do malowania farbami.

Posiada wytrzy­małość niezbędną do elastycznego łączenia. Materiał zachowuje tę właściwość także przy temperaturach występujących w piecach naprawczych (maks. +100°C),  nie wykazuje skurczów, dlatego też nie obserwuje się w tych warunkach wgłębień na po­wierzchni ani naprężeń rozciągających.

Monolith® SE 105-1 ma dużą lepkość i nie ścieka z pionowych powierzchni, silnie wiąże sklejane części niezwłocznie po złączeniu i dzięki temu w wielu wypadkach nie jest po­trzebne mocowanie sklejanych elementów.

Monolith® SE 105-1 ma niski ciężar właściwy, dlatego złącza są lekkie, a klej nadaje się zwłaszcza do łączenia w przemyśle transportowym, gdzie ważna jest niska masa klejonych konstrukcji. Ze względu na krótki czas wiązania pozwala na znaczne zwiększenie wydajno­ści procesu montażu.

Zastosowanie:

elastyczne, zapobiegające trzepotaniu mocowanie metali i tworzyw sztucznych (usztyw­nienia płyt poliamidowych, PE itd.).

elastyczne łączenie elementów z tworzyw sztucznych, metali i drewna w budowie jach­tów, łodzi itp. a także w przemyśle chłodniczym do łączenia blach
  malowanych oraz nie­rdzewnych polerowanych.


elastyczne mocowanie wykładzin /sklejki drewnianej, i innych/ do metalowego pokładu, wklejanie szyb w bulajach - w przemyśle okrętowym, wklejanie
  szyb pancernych wielo­warstwowych w bankowozach.

elastyczne uszczelnianie szwów i styków na powierzchniach wewnętrznych i/lub ze­wnętrznych w następujących dziedzinach: karoserie samochodów,
 wagony kolejowe, kontenery i konstrukcje metalowe; produkcja maszyn, przemysł elektryczny, przemysł tworzyw sztucznych, klimatyzacja i wentylacja.

zastosowanie do celów wojskowych wklejanie szyb pancernych wielowarstwowych w obudowy stalowe w pojazdach opancerzonych,
  wieżach  strzelniczych, do wizjerów itp. (WZI - opinia 985/WT).


Znakomita przyczepność do blach cienkich (o powierzchni surowej odtłuszczonej, fosfora­nowanej, cynkowanej elektrolitycznie, cynkowanej na gorąco, chromowanej lub malowa­nej), stali nierdzewnej, mosiądzu, aluminium (surowego, anodowanego lub malowanego), szkła, poliamidów, PCW, poliuretanów formowanych wtryskowo, poliestrów, dimerów ety-lenowo-propylenowych (EPDM), większości mieszanin termoplastycznych (zaleca się prze­prowadzanie prób; szorstkowanie powierzchni daje zawsze poprawę przyczepności). Łączenie trudnosklejalnych tworzyw, takich jak:
boramid, nylon, poliamid, priplak, erta-lon między sobą oraz z metalami, stalą nierdzewną (także polerowaną i pokrywaną różnymi powłokami) z drewnem i innymi materiałami. Znakomite efekty w łączeniu płyt z tworzyw sztucznych, zwłaszcza PCV, szkła organicznego, poliwęglanu, a po przygotowaniu rów­nież polietylenu (PE), polipropylenu (PP) i PTFE. Do elastycznego łączenia blach nie­rdzewnych, blach ocynkowanych. Zaleca się przeprowadzić próby, zwłaszcza przy klejeniu płyt z PMMA i PC w stanie naprężonym, by stwierdzić, czy nie występują pęknięcia.

Kolor/Konsystencja
Lepkość
Proporcja mieszania(objętościowo)
Odporność termiczna
Maks. szczelina
Wytrzymałość na ścinanie
Czas przydatności po zmieszaniu
Czas osiągnięcia wytrzymałości wstępnej
Czas osiągnięcia wytrzymałości końcowej

szara pasta
[Pa·s]
                        -
A:B                           2:1
[°C]                     -40 +90              
[mm]
                      < 2 mm
[N/mm2]                   5
[min.]                        10
w temp. pok.              10-12 godz.
w temp. pok.              24 godz.
Klej SE 105-1


Materiał kompozytowy do napraw : Super Metal P-3  pełne informacje techniczne 


Zalety klejów epoksydowych MONOLITH

Stosowanie w technologii łączenia elementów kon­strukcji klejów epoksydowych MONOLITH posiada istotne zalety:
 • kleje te posiadają właściwość wypełniania zmiennej wielkości szczelin między łączonymi elementami, bez istotnego uszczerbku dla wytrzymałości złącza,
 • nie zmieniają objętości w trakcie procesu klejenia,
 • konstrukcja klejona w znacznie mniejszym stopniu przenosi drgania mechaniczne, a więc jest mniej „akustyczna”,
 • spoiny wykonane przy użyciu klejów epoksydowych MONOLITH posiadają znaczną odporność termiczną, dla niektórych typów w granicach -40°C do ponad +200°C,
 • kleje epoksydowe MONOLITH nie zawierają rozpuszczalników, nie wydzielają zatem szkodliwych oparów,
 • kleje te charakteryzuje dobra odporność na wpływ czynników atmosferycznych i chemicznych,
 • połączenia klejone są lżejsze od tradycyjnych mechanicznych.
Kleje epoksydowe MONOLITH odróżniają się od siebie właściwościami szczególnymi, jak np. MONOLITH SE 105-1, trwaleelastyczny, posiadający atest wojskowy na odporność udarową, lub klej MONOLITH EP 2510-1, umożliwiający pokrycie elementów sklejonych piecowym lakierem proszkowym.

Szereg zalet klejów epoksydowych MONOLITH takich jak np.:

 • możliwość zastosowania wszędzie tam, gdzie nie jest możliwe stosowanie elektronarzędzi lub innych metod technologicz­nych mogących spowodować zapłon czy wybuch – np. w naprawach lub wymianach dokonywanych w instalacjach substancji łatwopalnych

 • możliwość stosowania w miejscach, do któ­rych doprowadzenia energii elektrycznej jest utrudnione lub niemożliwe

 • w miejscach, do których doprowadzenie stosownych urządzeń z powodu ich wagi i rozmiarów jest niemożliwe

powodują, że zastosowanie tych klejów w doraźnych, a także systematycznych, okresowych naprawach i wymianach elementów urządzeń i instalacji, jest jedynym racjonalnym rozwiązaniem problemu.
 

Kleje epoksydowe
Powrót do treści | Wróć do menu głównego